JA slide show

חדשות

מגוון ערבי גיבוש לעובדים

מקוריים ויחודיים.

09-7651251
 
שור זועם
 מחפשים אקשן?
קחו את השור לסיבוב...

מתקן השור הזועם הוא ללא ספק המתקן המבוקש ביותר בקרב בני הנוער והמבוגרים.
המתקן בנוי מבובת שור היושבת על מנוע 4 מפרקים המאפשר לשור ליצור סימולאציית
רכיבה.
השור מחובר לפיקוד עליו יושב עובד תפעול אשר עבר הכשרה למתקן זה.
לרשות העובד המתפעל את הפיקוד עומדות מספר פונקציות משחק המאפשרות לו לקבוע
את מהירות הרכיבה, תנועת השור, צורת השתוללות השור ועוד...

untitled-1

בטיחות:
רבים נוטים לחשוב כי מתקן זה הוא מסוכן, אך לא כך הדבר, מתקן זה עובר ביקורת תקופתית
וטיפולים שוטפים על מנת שתגובות הפיקוד והמנוע יהיו במצב הטוב ביותר.
כמו כן במתקן זה חשוב שהעובד המתפעל יהיה בעל הכשרה מתאימה להפעלת שור זועם.

גודל המתקן: 5 מ' רדיוס.

התאמת המתקן למקום הארוע:
עקב גודלו וכובדו של מתקן השור הזועם צריך להקפיד על מספר פרטים חשובים:
1.  יש לשים לב שבמקום בו מתקיים הארוע ניתן להכנס עם השור ללא מכשולים המצרי
כים את הרמתו באוויר.
2. יש להשאיר למתקן מרחב של 6 * 6 מ' ומומלץ עוד מטר יותר.
3. יש להקפיד כי אין דלתות צרות אותן צריך לעבור, רוחבו של המתקן כשהוא מפורק כ-1.5 מ'.
4. בארועים המוניים מומלץ למען הסדר הטוב  להזמין גם גידור מסביב למתקן על מנת לאפשר
כניסת משתתפים למתקן לפי תור מסודר וממקום אחד.

מטרת המשחק:
על הרוכבים להשאר כמה שיותר זמן על גבו של השור הזועם.